peter inmo.jpg

Peter Tielman

vd & delägare inmo

Hej, jag heter Peter Tielman och har förmånen att vara Vd för InMo Medveten Träning. Jag är nyfiken av mig och bakgrunden till InMo var att jag hela tiden sökte mer kunskap själv för att bli en bättre terapeut och tränare. Efter viss insikt så förstod jag att jag kommer aldrig skaffa mig all den kunskapen själv. Därför började jag föra dialoger med de bästa tränarna och terapeuterna. Ett antal år senare så har vi ett unikt team och en gemensam kompetens som efterfrågas inte bara av en medveten individ utan också av utbildningsorganisationer, sjukhus, andra vårdgivare och ett flertal företag. Kontakta gärna mig på peter@inmo.se eller 076 898 71 89.