martin inmo.jpg

Martin Cronholm

leg. naprapat
Examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

I mitt arbete på InMo undersöker, bedömer och rehabiliterar jag skador och sjukdomstillstånd i rörelseapparaten. Jag använder mig ofta av ett diagnostiskt ultraljud som är till stor hjälp vid en mer noggrann undersökning av misstänkta skador i muskler, senor, ligament, nerver och andra mjukdelar.
Jag har även ett stort intresse för rehabiliterande träning vilket utgör en viktig del i mitt arbete som terapeut.