johan inmo.jpg

Johan Nylén

tränare
delägare inmo

Hej, jag heter Johan Nylén och är partner och personlig tränare på InMo MT. Jag är resultatinriktad, oavsett om det handlar om att prestera bättre eller öka människors välbefinnande, både på individ - och gruppnivå. Genomför alltid en nulägesanalys innan träningen eller upplägget startas. På så sätt identifieras förutsättningar, styrkor och svagheter. Jag jobbar därefter främst med korrektiv träning som bas vilket ger stora effekter på alla kategorier av människor. Jag är grundare av CheckUp Trainer, vilket är ett webbaserat analysverktyg med tester och mätmetoder inom hälsa. Läs mer på www.checkuptrainer.se. Kontakta gärna mig på johan@inmo.se eller 070 744 42 23.