jens inmo.png

Jens Lundgren

leg. naprapat
examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Hej, jag heter Jens Lundgren och jobbar som leg. Naprapat. Mitt expertområde är ultraljudsdiagnostik i rörelseapparaten där man tillsammans med kliniska tester med stor träffsäkerhet kan säga vad som orsakar din smärta. Detta ligger sedan till grund för hur jag behandlar och rehabiliterar smärtan. Som hjälp använder jag mig ofta av stötvåg, rörelseanalys, träning och manuella metoder såsom manipulation och mobilisering men självklart även av mina kompetenta kollegor på InMo. Jag jobbar också som lärare på Naprapathögskolan och föreläser inom ultraljudsdiagnostik och stötvåg.