johanna inmo.jpg

Johanna Stubbergaard

administration/hr

Jag heter Johanna Stubbergaard och är HR-ansvarig här på InMo. Jag sitter också med i InMos ledningsgrupp och nås på mail, johanna@inmo.se och telefon 08-545 811 72. Jag är även HR-ansvarig internt på InMo.