injektion axel 3.jpg

Injektioner

Vi utför injektioner med kortison och lokalbedövning i särskilda fall då det finns en tydlig medicinsk indikation. Injektioner används för behandling av inflammations- & smärttillstånd i rörelseapparaten.

En noggrann undersökning och bedömning av varje enskilt fall görs för att garantera en hög patientsäkerhet.

Som vårdgivare går det bra att remittera patienter för en injektion.
Det kan göras HÄR.

Vi erbjuder injektioner av bl.a. följande tillstånd:

  • Bursit (slemsäcksinflammation)
  • Tenosynovit/tendovaginit (inflammation i senskidor)
  • Artrit (ledinflammation)
  • Lokalbedövning av ex. leder, muskler, senfästen och triggerpunkter i diagnostiskt syfte

Eventuella frågor om injektioner görs till info@inmo.se